img_15

Oud en Nieuw Bestuur


21/11/2010:
Borreltijd tussen 15.00 en 18.00 in Amsterdam!

Verwacht 2011:
Lenteborrel

Verheffing in de adelsstand geslacht Van Rappard:

Bron:  Het Nederland’s Adelsboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, het zgn. “rode boekje”:

Bij besluit van de Keurvorst Karl Theodor van Beieren als Rijksvicaris d.d. 26 september 1790 werden Bernard George Wilhelm Rappard en de afstammelingen van Heinrich Wilhelm Rappard verheven in de rijksadelstand met de titel Edler von. Bij besluit van Koning Frederike Willem II van Pruisen d.d. 22 april 1791 werden dezelfde verheven in de Pruissische adel. Bij besluit van Keurvorst Karl Theodor van Beieren als Rijksvicaris d.d. 13 april 1792 werden alle wettige leden van het geslacht Van Rappard Bevestigd in de Rijksadelstand met de titel van Ridder en Edler von.

De betekenis van het familiewapen

De Bron: ‘gele’ stamboom, opgesteld door Jhr. Johannes Cornelis Catharinus Wilhelmus Rappard in opdracht van de Jodocus Rappard Stichting, 1980. Josias Cornelis Rappard behoort volgens dit kroniek tot Huis 9, 1104.

“Jonkheer Josias Cornelis Rappard (geb. Nijmegen 24-02-1824, overleden Leiden 17-05-1898) verkreeg de titel bij Konninklijk Besluit nr 31 d.d. 03-06-1874. In de Nederlandse adelsbrief aan deze gepensioneerde kolonel van het KNIL, staat het wapen als volgt beschreven:

‘Een gevierendeeld schild, waarvan het eerste en vierde deel van goud beladen met een springend paard van sabel, springende het paard in het eerste deel ter regterzijde en in het vierde deel ter linkerzijde, het tweede en derde deel van keel beladen met drie bellen van goud geplaatst twee en een; het geheele schild heeft en surtout een schild van zilver beladen met een van keel getongden en van goud gesnavelden en geklauwenden arend van sabel met uitgestrekte vleugels; het schild is gedekt met de Jonkheeren kroon, waarboven twee naar elkander gekeerde stalen helmen, gevoerd van keel, gekroond getralied en gesierd van goud, hebbende de helm ter regterzijde tot helmsteeken het ter halverwege tevoorschijn komende paard van het vierde deel van het schild tusschen eene vlugt veranderende van sabel en van goud en hebbende de helm ter linkerzijde tot helmsteeken het borstbeeld eens opgekleeden mans in natuurlijke kleur met den arend van het middenschild op de borst, eene stalen helm op het hoofd en houdende in de regterhand een stalen hellebaard met gouden steel waaraan een bel van goud hangt, de helmdekken zijn ter regterzijde van goud en sabel en ter linkerzijde van goud en keel, de schildhouders ter wederzijden zijn ommeziend, van goud gekroonde, gesnavelde en geklauwde arende, van sabel, getongd van keel.’

Men dient bij de beschrijving te bedenken dat het schild vanuit de positie van de drager en niet vanuit die van de beschouwer wordt beschreven. Daarom zijn links en rechts verwisseld.

De beschrijving volgens Het Nederlands Adelsboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, het zgn. “rode boekje”:

Wapen (1815) Gevierendeeld; I en IV in goud een springend zwart paard, dat in het vierde kwartier omgewend; II en III in rood drie gouden bellen; in een zilveren hartschild een zwarte adelaar, goud gebekt en gepoot, rood getongd. Twee helmen; twee kronen van drie bladeren en twee parels; dekkleden; zwart en goud; hemteken: rechts het paard van het eerste kwartier, uitkomend tussen een geopende vlucht, afwisselend doorsneden van zwart en goud, links een uitkomende naakte man van natuurlijke kleur, op het hoofd een stalen helm, op de borst  de adelaar van het hartschild en houdende met de rechterhand een stalen hellebaard met bruine steel, met een bel van het tweede kwartier aan het naar rechts gewedde breed uitlopende blad hangend. Schildschouders: twee omziende zwarte adelaars met geopende, naar beneden gerichter vlucht, rood getongd, goud gebekt en gepoot en met een kroon van drie beladeren en twee parels. Het geheel geplaatst op een bruin gemarmerd voetstuk.

De wijzigingen die volgden:

(1816) In goud een springend zwart paard. Een halfaanziende helm; wrong en dekkleden: zwart en goud; helmteken; het paard van het schild, vanaf de achterbenen uitkomend.
(1821) Als 1815, maar het voetstuk groen gemarmerd.
(1823) Als 1815, maar de steel van de hellebaard goud, de linkerdekdeken rood en goud en het voetstuk grijs.
(1830) Als 1823, maar het voetstuk blauw gemarmerd.
(23 jan 1874) Als 1823, maar op de afbeelding de linkerdekkleden zwart en goud en het voetstuk groen gemarmerd.
(3 juni 1874) Als 1823, maar het voetstuk purper gemarmerd.
(1883, 1900, 1909, 1934 en 1984) Als 1823, maar de vlucht van het eerste helmteken niet geopend en het voetstuk bruin. 

[Home]

Copyright Jodocus Rappard Stichting